Členské Poplatky

 

  • stávající členové = 700,– Kč

  • noví členové = 800,– Kč (700 – čl.poplatek, 100 – zápisné)

Členské poplatky můžete KAŽDOROČNĚ hradit
nejpozději do 20.ledna !!!

Číslo účtu: 2601702074/2010
Variabilní symbol: 001

Pro platbu poštovní poukázkou „A“ je adresa majitele účtu:
Klub faraonských psů, z.s.
Komenského 368, 679 02 Rájec - Jestřebí

 

 

 

 

        © Klub faraonských psů