Klubový šampion - diplom

 • Každé plemeno má svoji "perokresbu", tisk na luxusní papír vyšší gramáže, formát A4.
 • Diplom je možné vystavit i psům, kteří mají titul Klubový šampion již přiznán - zde stačí doložit kopii PP, případně přílohy k PP s viditelným zápisem titulu.
 • Kdo splnil podmínky, ale titul ještě přiznán nemá, stačí vyplnit tabulku pdf - vyplnění ručně nebo excel - vyplnění v pc a o titul si zažádat.
 • Diplom bude předáván na klubových akcích, ve výjimečných případech poštou (zde neručíme za poškození diplomu při přepravě).
 • Poplatek za vystavení diplomu je 50,- Kč, platba pouze předem na účet klubu č. 2601702074/2010, VS 002.
 • Žádost o vystavení diplomu zasílejte mailem i.varousova (at) seznam.cz, přiložte kopii platby a vyplněnou tabulku k přiznání titulu, v případě již přiznaného titulu kopii PP či přílohy k PP s viditelným zápisem titulu.


 •  

   

   

   

          © Klub faraonských psů