Historie Klubu faraonských psů


První faraonští psi byli, do ještě socialistického Československa, dovezeni na konci 80. let minulého století, chovatelkou paní Dagmar Nebeskou z Brna. Jednalo se o psa Chassellis Ishatar ze Švédska, dále pak byli dovezeni z Belgie sourozenci Naos a Nawa Du Wicks Team a nakonec fenka z Francie D'Pharah du Croquet. Tato čtveřice psů dala později v chovatelské stnici Eben Dag základ chovu faraonského psa v České republice i na Slovensku.

Z iniciativy paní Nebeské a hrstky nadšenců došlo k založení Klubu faraonských psů, který byl oficiálně zaregistrován Ministerstvem vnitra 13.2.1992. V té době byli v ČR pouze již čtyři zmínění faraonští psi, všichni v majetku paní Nebeské, a netrpělivě se očekávaly první odchovy.

Chov se zprvu rozvíjel pozvolně, neboť narážel na nedostatečnou chovatelskou základnu. Další importy se uskutečnily až v roce 1996, kdy byl z Holandska dovezen pes Deheb-Tefnut of the Netherlands a také trio sourozenců z Polska - Qaarsha Qaraa, Queen Cleopatra a Qazis Sharq Ypsylon, jejichž otcem však byl pes pocházející z českého chovu. Teprve po roce 2000 začalo docházet k významnému nárustu počtu importovaných psů a k zahraničnímu krytí. V roce 2001, více než 10 let po dovozu prvních faraonských psů do ČR, byl do české plemenné knihy zapsán jubilejní stý faraonský pes.

Již v roce 1992 se do Klubu faraonských psů začlenila další plemena, a sice basenji a hahoavu, doposud neuznané plemeno vycházející z domorodých psů žijicích v africkém Togu.

Plemeno basenji zažívá v průběhu 90.let velký boom, jeho obliba roste a chovu se díky importům ze zahraničí daři. Není proto divu, že se chovatelé a majitelé basenji rozhodli v roce 1998 na základě referenda jít svou vlastní cestou. Již na podzim téhož roku založili samostatný Basenji klub Bohemia, do kterého přestoupili všichni chovatelé a majitelé tohoto plemene.

U neuznaného plemene hahoavu, vedeného v národním registru, došlo bohužel ke zcela jinému vývoji situace. Po počátečním nadšení, zahrnujícím i expedici do afrického Toga a korunovaném několika vrhy a vypracováním návrhu standardu plemene mezinárodní rozhodčí paní LIbuší Ubrovou, došlo k náhlé ztrátě zájmu a snad i další motivace chovatelů. V podstatě se zcela vytratilo ze scény ještě před tím, než se stačilo zapsat do povědomí širší kynologické veřejnosti, což je určitě velká škoda.

Postupně se však do Klubu faraonských psů začleňují další plemena.

V roce 2001 jsou do české plemenné knihy zapsaní první importovaní ibizští podencové, sourozenci ze slovenské chovatelské stanice Aquila Bojnice, jejichž rodiče mají původ ve Španělsku. V roce 2003 je následuje první zapsaný sicilský chrt Crybaby Giltedged, importovaný z Finska a také první portugalský podengo Dolce Vita Kontrapunkt dovezený z Polska. Do pomocného registru je zařazen i kanárský podenco Anubis.

A jak vypadá současná situace našich plemen ? V letošním roce (2012) dosáhl počet zápisů do plemenné knihy u faraonských psů čísla 349, odchováno bylo za 20 let chovu na 60 vrhů.

Ibizští podencové se dotahují v číslech zápisu na pátou desítku, celkem bylo uskutečněno 5 vrhů. Portugalských podengů je v soušasnosti u nás 22, odchováno u nás bylo 22 vrhů. Sicilských chrtů eviduje plemenná kniha 5, doposud nebyl odchován jediný vrh. Na větší rozšíření čekají i kanárští podencové. V nedávné době byly do registru zapsány dvě velmi nadějné fenky, takže zde jsme vlastně úplně na počátku.

Kromě chovatelské činnosti a propagace svých plemen, zajišťuje Klub faraonských psů pro své členy a ostatní příznivce Klubové a speciální výstavy, minimálně ob rok týdenní klubové soustředění a také víkendové akce. Klub podporuje své členy i ve sportovní činnostech, které jsou našim plemenům vlastní. Po počáteční nedůvěře dnes již snad nikdo nepochybuje o tom, že plemena sdružená v Klubu faraonských psů na dostihové dráhy patří. Vždyť například faraonští psi jsou zde dnes jedním z nejpočetněji zastoupeným plemenem, ba co víc, faraoni českých majitelů obsazují v posledních letech pravidelně ta nejcennější místa na stupních vítězů i v rámci zahraniční konkurence na mistrovství Evropy a mistrovství světa.

V duchu oslav 20 let založení Klubu se nesla akce 'Pharaoh Fest Open 2012', k tématu výročí byly vytvořeny upomínkové a propagační předměty, které obdrželi všichni účastníci festu.

Ale to je již současnost. Pokud se však ještě na chvíli vrátíme do minulosti a promítneme si celou historii Klubu faraonských psů, vždy bude spojena se svou zakladatelkou a nepřehlédnutelnou osobností - paní Dagmar Nebeskou, která v roce 2012 oslavila významné životní jubileum. S osobním přáním byl paní Nebeské předán také dárek od Klubu faraonských psů.

Ing. Jana Kydalová
předsedkyně Klubu faraonských psů

 

© KFP / faraonklub@seznam.cz