Klubový šampion

  • Každé plemeno má svou vlastní perokresbu. Tisk na luxusní papír (A4) vyšší gramáže.

  • Diplom je možné vystavit i psům, kteří mají titul Klubový šampion již přiznaný - zde stačí doložit fotokopii PP, případně přílohy k PP s viditělným zápisem titulu.

  • Kdo splnil podmínky, ale titul přiznaný ještě nemá, stačí vyplnit tabulku (PDF, či excell) a o titul si zažádat.

  • Diplom bude předán na klubových akcích, ve vyjímečných případech lze zaslat poštou (zde ale pochopitelně neručíme za případné poškození přepravou).

  • Poplatek za vystavení diplomu je 50,- Kč, platba pouze předem na účet klubu: 2601702074/2010 VS: 002.

  • Žádost o vystavení diplomu zasílejte e-mailem: i.varousova@seznam.cz, přiložte kopii platby a vyplněnou tabulku k přiznání titulu, v případě již přiznaného titulu kopii PP, či přílohy k PP s viditělným záznamem o přiznání titulu.

 

 

© KFP / faraonklub@seznam.cz